Kislap, Sigla At Saya sa Bayan ng Labo

Bagamat tayo ay dumadaan sa ibat ibang pagsubok sa nakalipas na mga araw, tuloy na tuloy parin ang pagbibigay liwanag at pagasa sa ating bayan. Kasama sina Mayor JVA, Admin Jojo F., VM DVP at mga miyembro ng Sangguniang Bayan nilibot natin ang mga palamuti, dekorasyon at nag gagandahang mga belen sa ating bayan. Maraming […]